Muhamed Čopelj

Dugogodišnji smo korisnici poslovnih usluga Firmi Plastron i Respect. Svih ovih godina saradnje imamo visoko i respektabilno mišljenje o stručnosti, kvalitetu usluga, tehničkoj podršci u obavljanju ovih poslova, kako sa aspekta naših internih potreba tako i sa aspekta primjene zakonitosti što se potvrđuje svim externim kontrolama.